LAT RUS

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Bauroc interneta veikala personas datu galvenais apstrādātājs ir SIA Bauroc (reģistrācijas kods 40003595493), juridiskā adrese, Katlakalna iela 9A, Rīga, e-pasts: bauroc@bauroc.lv.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese

preču piegādes adrese

bankas konta numurs

preču un pakalpojumu izmaksas un dati, kas saistīti ar maksājumiem (pirkumu vēsture)

informācija par klientu atbalstu 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (iegādes datums, preces, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai apkopotu pirkto preču un pakalpojumu pārskatu un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numuru izmanto, lai atgrieztu maksājumus klientam. 

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts).

Tiešsaistes veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tiešsaistes veikalu kā informatīvu pakalpojumu un apkopotu tiešsaistes lietošanas statistiku.

JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridiskas saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).

SAŅĒMĒJI, KURIEM TIEK NODOTI PERSONAS DATI

Personas dati tiek nodoti tiešsaistes veikala klientu atbalstam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un atrisinātu klientu problēmas.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks pārsūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā ar kurjeru, papildus kontaktinformācijai tiks norādīta arī klienta adrese.

Tiešsaistes veikala uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs. Personas dati tiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.

Personas datus var pārsūtīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams tiešsaistes veikala darbības nodrošināšanai.

DROŠĪBA UN PIEEJAMĪBA DATIEM

Personas dati tiek glabāti https://www.shoproller.com/ serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai valstu, kas pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai, teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā pietiekamu, un ASV uzņēmumiem, kas ir saistīti ar privātuma aizsardzības sistēmu.

Interneta veikala darbiniekiem ir piekļuve personas datiem, lai atrisinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar interneta veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas piekļuves un izpaušanas.

Personas datu pārsūtīšana tiešsaistes veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu apstrādei) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar tiešsaistes veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.

PERSONAS DATU PIEKĻUVE UN LABOŠANA

Personas datiem var piekļūt un veikt labojumus tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, izmantojot klienta atbalstu.

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA

Ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalsta dienestam pa e-pastu.

UZGLABĀŠANA

Slēdzot tiešsaistes veikala klienta kontu, personas dati tiks dzēsti, ja vien šie dati nav jāglabā grāmatvedības uzskaitei vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā ir veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiks saglabāta trīs gadus.

Strīdu gadījumā par maksājumiem un patērētāju strīdiem personas dati tiks glabāti līdz prasījuma izpildei vai noilguma termiņa beigām.

Personas datus, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, glabā septiņus gadus.

DZĒŠANA

Lai dzēstu personisko informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu atbild ne vēlāk kā vienu mēnesi, un nosaka datu dzēšanas periodu.

NODOŠANA

Uz pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu, kas iesniegts pa e-pastu, atbildēsim vēlākais mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē un paziņo par pārsūtāmajiem personas datiem.

TIEŠĀ MĀRKETINGA ZIŅOJUMI

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, lūdzu, e-pasta ziņojuma kājenē atlasiet atbilstošo saiti vai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. 

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tostarp par tiešā mārketinga profilēšanu, paziņojot klientu atbalsta dienestam pa e-pastu (šai informācijai jābūt skaidri un atsevišķi no citas informācijas) .

STRĪDU RISINĀŠANA

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti, izmantojot klientu atbalstu vietnē shop@bauroc.lv. Uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas  kontaktinformācija ir atrodama DVI tīmekļa vietnē https://www.dvi.gov.lv/lv/